Please enable JS

Baggrund for yachtskipperuddannelserne

Krav om sønæringsbevis

I medfør af lov om skibes besætning (lov nr. 226 af 22. april 2002) om maritime uddannelser skal der i ethvert fritidsfartøj med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, være en eller flere navigatører med sønæringsbevis.
For at opnå sønæringsbevis skal man opfylde visse krav til teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav. På dette website er alene kravene til teoretisk uddannelse beskrevet.
Søfartsstyrelsen

Yachtskipperuddannelsen er opdelt i 2 dele:
Der kræves en bestået eksamen i praktisk og teoretisk del af duelighedsprøven før eksamen til Yachtskipper af 3. grad kan effektueres.
Der kræves en bestået Y 3 eksamen før eksamen til Yachtskipper af 1. grad kan effektueres.

Målsætninger

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 3. grad har som mål at kvalificere den studerende til:

  • At virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande
  • At virke som styrmand i større fritidsfartøjer i fart på alle have
  • At kvalificere til videre studier til yachtskippereksamen af 1. grad.

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til:

  • at virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have.

Forudsætninger

For at indstille sig til eksamen, skal man have bestået: duelighedseksamen eller "prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer” (speedbådsprøven) eller med tilfredsstillende resultat have gennemført et grundkursus på en godkendt søfartsskole eller et skoleskib.

Den praktiske uddannelse skal være afsluttet, før man kan indstille sig til yachtskippereksamen af 3. grad.

Den, der vil indstille sig til yachtskippereksamen af 1. grad skal have bestået yachtskippereksamen af 3. grad.


TILMELD DIG HER!