Please enable JS

Undervisning i Y 1 uddannelsen

Klasseundervisning

Undervisningen i skolen er fastlagt efter følgende pædagogiske principper:

 • Underviser forelæser og forklarer
 • Øvelser (kursusdeltager gennemfører øvelseseksempler udsendt af underviser)
 • Simulering af eksamenssituation dels ved eksempler på skriftlige eksamensprøver dels ved at underviser overhører deltagere i at behandle pensum som i den mundtlige eksamenssituationen.


Pædagogik

Undervisningen i skolen er fastlagt efter følgende pædagogiske principper:


 1. Gennemgang af Generel info
  Specifikation af pensum
  Faseopdeling af undervisningen
  Læseplan

 2. Udsendelse af faseopdelt materiale pr. fagmodul
  Stikord og opgaver
  Overhøring/svar
  Større opgaver til løsning
  Løsning på opgaver

 3. Pensum gennemgås koordineret med et generelt koncept for sejladsplanlægning. Deltager skal her sammenfaldende gennemføre sit eget sejladsplanlægningsprojekt som præsenteres færdigt udført til den mundtlige eksamen. Sejladsplanlægningsprojektet afleveres til censors bedømmelse før eksamen.


Pensum i uddannelsen er fastlagt af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning. Pensum er opdelt i fagmoduler og specificeret i lærebøger. Formålet med undervisningen er at bibringe kursusdeltagere de nødvendige kundskaber for at bestå Søfartsstyrelsens prøve for Yachtskippere af 1. grad. Undervisningen foregår som klasseundervisning samt via Internettet i form af E-mails med vedhæftede filer som indeholder pædagogisk materiale. Udsendelserne i E-mails sker i Microsoft mailprogram Outlook og de vedhæftede filer er udarbejdet i Windows beserede programmer. Programmerne er typisk MS Word, MS Excel.

Det pædagogiske materiale udsendes som oftest i programmet Adobe Reader. Kun filer med spørgsmål og opgavebesvarelser baseret op overnævnte programmer kan modtages af underviser.
Det pædagogiske materiale er udarbejdet på grundlag af lærebøgerne specificeret i beskrivelsen af de enkelte flagmoduler.

Lærebøgerne er alle de af Søfartsstyrelsen foreskrevne. Se mere i menupunktet "Links" vedr. Weilbach og rekvirér bogliste.


TILMELD DIG HER!