Please enable JS

"He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship
without a rudder and compass and never knows where he may cast.”


Loenardo da Vinci

Dueligheds-
uddannelsen
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere består af en teori og en praktikprøve ...
img
Yachtskipper-
uddannelsen
I medfør af lov om skibes besætning (lov nr. 226 af 22. april 2002) om maritime ...
img
Klasseundervisning
Undervisningen i skolen er fastlagt efter følgende pædagogiske principper ...
img
Fjernundervisning
Pensum i uddannelsen er fastlagt af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes ...
img
Coaching
Kurset er baseret på coaching og e-learning af en deltagergruppe som gennemfører ...
img