Please enable JS

Fjernundervisning

Pensum i uddannelsen er fastlagt af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning. Pensum er opdelt fagmoduler og specificeret i lærebøger. Formålet med undervisningen er at bibringe kursusdeltager de nødvendige kundskaber for at bestå Søfartsstyrelsens prøve for Yachtskippere af 3. grad.

Undervisningen foregår via Internettet i form af forelæsning via Microsoft Teams suppleret med vedhæftede filer som inderholder det pædagogiske materiale. Udsendelserne i E -mails sker i Microsofts mailprogram Outlook eller Google mail og de vedhæftede filer er udarbejdet i Windows baserede programmer. Programmerne er typisk MS Word, MS Excel.

Det pædagogiske materiale udsendes som oftest i programmet Adobe Reader. Kun filer med spørgsmål og opgavebesvarelser baseret på ovennævnte programmer kan modtages af underviser.

Det pædagogiske materiale er udarbejdet på grundlag af lærebøgerne specificeret i beskrivelsen af de enkelte flagmoduler.

Lærebøgerne er alle de af Søfartsstyrelsen foreskrevne.


Undervisningens forløb

Undervisningen i skolen er fastlagt efter følgende plan:


Studiehåndbogen Y 3

 1. Gennemgang af pensum (underviser forelæser via internet og forklarer).

 2. Øvelser i tidligere gennemgået pensum (kursusdeltager gennemfører øvelseseksempler fra opgavehæfte).

 3. At vejlede kursusdeltagere i forløbet af et sejladsplanlægningsprojekt som aflægges i en sørejse i Nordsøen til de Engelske øer.


Pædagogik

Undervisningen i skolen er fastlagt efter følgende pædagogiske principper:


 1. Gennemgang af Generel info
  Specifikation af pensum
  Faseopdeling af undervisningen
  Læseplan

 2. Udsendelse af faseopdelt materiale pr. fagmodul
  Stikord og opgaver
  Overhøring/svar
  Større opgaver til løsning
  Løsning på opgaver

 3. Assistance ved deltagers udarbejdelse af sejladsplanlægningsprojekt
TILMELD DIG HER!