Please enable JS

Beskrivelse af coaching - kursus for Yachtskipperuddannelsen del: Yachtskipper af 3. grad

Kurset er baseret på coaching og e-learning af en deltagergruppe som gennemfører kursus som selvstudium.

Pensum gennemgås som det er beskrevet i ”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelsen” udgivet af Søfartsstyrelsen.

En del af pensum er fagmodulet ”Vagthold” Heri indgår sejladsplanlægning som en væsentlig del og som der skal aflægges selvstændig eksamination i. Eksamen består i 1 times muntlig eksamination, som er gennemgang af kursistens planlægning og gennemførelse af en længere sejlads. Der skal yderligere aflægges prøve i Søvejsregler og elektronisk navigation. Denne prøve udføres som multichoice.

Undervisning sker ved udsendelse af 12 aftenprogrammer indeholdende stikord/skitser og forklaringer til pensum. Herudover udsendes 12 e-learning programmer indeholdende uddybende materiale samt træningsopgaver.
Coaching udføres løbende ved vejledning i udførelse af et sejladsplanlægningsprojekt som sammenfatter det gennemgående pensum. Projektet afleveres ved eksamens afholdelse og censor kan benytte dette som udgang for den mundtlige eksamination.

Underviser gennemfører direkte konsultation/undervisning i 12 aftener i løbet af kurset og underviser kan kontaktes via mail med spørgsmål om pensum m.m. Underviser tilmelder deltagerne til eksamen og deltager ved tilstedeværelse i eksamens afholdelse.
Kurset kan i princippet afholdes hele året.

Pensum for forløbet er som beskrevet i "Studiehåndbogen for Yachtskipperuddannelsen" udgivet af Søfartsstyrelsen.


Beskrivelse af coaching - kursus for Yachtskipperuddannelsen del: Yachtskipper af 1. grad

Kurset er baseret på coaching og e-learning af en deltagergruppe som gennemfører kursus som selvstudium.

Pensum for forløbet er som beskrevet i ”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelsen” udgivet af Søfartsstyrelsen. En del af pensum er fagmodulet ”Vagthold” Heri indgår sejladsplanlægning som en væsentlig del og som der skal aflægges selvstændig eksamination i. Denne består i 1 times mundtlig eksamination, som er gennemgang af deltagers planlægning og gennemførelse af en længere sejlads.

Pensum delen gennemføres ved udsendelse af 13 aftenprogrammer indeholdende stikord/skitser og forklaringer til pensum. Herudover udsendes 13 e-learning programmer indeholdende uddybende materiale samt træningsopgaver.

Coaching udføres løbende ved vejledning i udførelse af et sejladsplanlægningsprojekt som sammenfatter ved selvstudium gennemgåede pensum. Dette projekt skal afleveres ved eksamens afholdelse og censor kan benytte dette som udgang for den mundtlige eksamination.

Underviser gennemfører direkte konsultation/undervisning i 5 aftener i løbet af kurset.

Underviser tilmelder deltagerne til eksamen og deltager ved tilstedeværelse i eksamens afholdelse.

Kurset kan i princippet afholdes hele året.


TILMELD DIG HER!