Get Adobe Flash player

Kursus i praktisk sejlads


1. Kursus i praktisk sejlads

Undervisningen foregår i båd med 2-4 kursister. Der sejles ud fra Skyllebakke Havn alternativt fra Frederikssunds Havn .

Kurset afvikles med introduktion i en aftensejlads og herefter i heldagssejladser, evt. med overnatning.


2. Krav til duelighedsprøven.

Fartøjskendskab Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise et sådant kendskab til fartøjets konstruktion og udrustning, at du kan forestå klargøring til sejlads. Herunder skal du sikre dig,

At fartøjet er gjort søklart,

At sikkerhedsudrustningen er på plads og i orden,

At sejl og/eller motor er klar til brug,

At alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om anvendelsen af denne og,

At besætningsmedlemmerne er klar over deres rolle under sejladsen.

Styring og manøvrering af et mindre fartøj Du skal kunne:

Afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle,

Styre efter kompas og fjerntliggende punkter,

Styre efter mærker overét,

Tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen,

Foretage en mand over bord manøvre3. Undervisningsmidler

Der undervises i sejlbåd, 31 fod, ca. 10 m. (konstruktion Elvstrøm og Kjærulff )

Alternativt i egen sejlbåd eller motorbåd

Der undervises efter ”Duelighedshåndbogen” s kapitler :

Kapitel 3 : Ansvar og vagthold

Kapitel 5 : Sømandskab

Kapitel 6 : Søsikkerhed

Kapitel 8 : Motorbetjening

Kapitel 9: Praktisk sejlads

Kapitel 10 : Stabilitet


Undervisningen er opbygget i følgende faser:

 • Fase 1.
  Gennemgang af pensum for praktisk sejlads for duelighedsprøven
  Færden på båden
  Gennemgang sikkerhedsudstyr (deltagernes og bådens)
  Praktisk sejlads ( 1-2 timer)


 • Fase 2.
  Øvelser i praktisk sejlads ( 1 hel dag)
  Gennemgang grundlæggende manøvrer
  Alle deltagere styrer, håndterer sejl m.m.


 • Fase 3.
  Øvelser i praktisk sejlads på længere tur ( sejlads 2 dg )
  Kending sømærker
  Landkending
  Mand over bord manøvrer
  Havnemanøvrer


 • Fase 4.
  Opfølgning af undervisning ( sejlads 1 aften )
  Gennemgang relevante sejladsmanøvrer