Get Adobe Flash player

Duelighedsuddannelsen

  Forside 


Prøverne


Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere?

Teoretisk del

Teoridelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan afholdes delvis som skriftlig prøve i navigation, men skal omfatte en individuel mundtlig med overhøring i søvejsreglerne.


Teoriprøven omfatter:

  • 1) Søvejsregler : Kendskab til retsregler, afmærkninger, vigeregler, dagsignaler og lanterner


  • 2) Terrestrisk navigation : At planlægge og analysere sejlads i søkort m.m.


  • 3) Søsikkerhed : Viden om hvordan man færdes sikkert og agerer i nødsituationer


  • 4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer : Kendskab til midler og metoder


  • 5) Beskyttelse af havmiljøet : Kendskab til miljølovens bestemmelser om færden på havet


Praktisk del


Prøven i praktisk sejlads til duelighedsprøven er også praktisk del af prøven til Yachtskipper af 3. grad .

Prøven generelt:

Prøven omfatter øvelser i praktisk sejlads såsom:

  • Klargøring af fartøj


  • Styring og manøvrering af mindre fartøj (sejlbåd)


  • Mand Over Bord manøvre (MOB)


  • Håndtering af sejl

Prøven omfatter også emner som søvejsregler, knob, godt sømandskab samt sikkerhed ombord.