Get Adobe Flash player

Beskrivelse af coaching

 Forside 


Kursus for Yachtskipperuddannelsen del: Yachtskipper af 3. grad

Kurset er baseret på coaching og e-learning af en deltagergruppe som gennemfører kursus som selvstudium.

Pensum gennemgås som det er beskrevet i ”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelsen” udgivet af Søfartsstyrelsen.

En del af pensum er fagmodulet ”Vagthold” Heri indgår sejladsplanlægning som en væsentlig del og som der skal aflægges selvstændig eksamination i. Denne består i 1 times mundtlig eksamination, som er gennemgang af planlægning og gennemførelse af en længere sejlads.

Gennemgangen sker ved udsendelse af 25 aftenprogrammer indeholdende stikord/skitser og forklaringer til pensum. Herudover udsendes 25 e-learning programmer indeholdende uddybende materiale samt træningsopgaver.

Coaching udføres løbende ved vejledning i udførelse af et sejladsplanlægningsprojekt som sammenfatter det ved selvstudium gennemgåede pensum. Dette afleveres ved eksamens afholdelse og censor kan benytte dette som udgang for den mundtlige eksamination.

Underviser gennemfører direkte konsultation/undervisning i 5 aftener i løbet af kurset og underviser kan kontaktes via mail med spørgsmål om pensum m.m.

Underviser tilmelder deltagerne til eksamen og deltager ved tilstedeværelse i eksamens afholdelse.

Kurset kan i princippet afholdes hele året.


Beskrivelse af coaching - kursus for Yachtskipperuddannelsen del yachtskipper af 1. grad

Kurset er baseret på coaching og e-learning af en deltagergruppe som gennemfører kursus som selvstudium.

Pensum for forløbet er som beskrevet i ”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelsen” udgivet af Søfartsstyrelsen. En del af pensum er fagmodulet ”Vagthold” Heri indgår sejladsplanlægning som en væsentlig del og som der skal aflægges selvstændig eksamination i. Denne består i 1 times mundtlig eksamination, som er gennemgang af deltagers planlægning og gennemførelse af en længere sejlads.

Pensum delen gennemføres ved udsendelse af 25 aftenprogrammer indeholdende stikord/skitser og forklaringer til pensum. Herudover udsendes 25 e-learning programmer indeholdende uddybende materiale samt træningsopgaver.


Coaching udføres løbende ved vejledning i udførelse af et sejladsplanlægningsprojekt som sammenfatter ved selvstudium gennemgåede pensum. Dette projekt skal afleveres ved eksamens afholdelse og censor kan benytte dette som udgang for den mundtlige eksamination.

Underviser gennemfører direkte konsultation/undervisning i 5 aftener i løbet af kurset.

Underviser tilmelder deltagerne til eksamen og deltager ved tilstedeværelse i eksamens afholdelse.

Kurset kan i princippet afholdes hele året.